Contributie - KVS'17

Ga naar de inhoud

Contributie

Binnen de korfbalsport zijn er verschillende leeftijdscategorieën. Op basis van je leeftijd word je ingedeeld in een categorie en in een team.
De contributie die je voor je lidmaatschap betaalt, is afhankelijk van je leeftijd. We gaan daarbij altijd uit van je leeftijd per 1 juli van het lopende verenigingsjaar.

In onderstaande tabel zie je wat je aan contributie aan KVS’17, per maand, verschuldigd bent.
Senioren
19 jaar en ouder
€ 15,50
Junioren
16 t/m 18 jaar
€ 14,50
Aspiranten
12 t/m 15 jaar
€ 12,50
Pupillen
7 t/m 11 jaar
€ 11,50
Kangoeroes, F-team spelend
3 t/m 6 jaar
€ 11,50
Kangoeroes, niet-spelend
3 t/m 6 jaar
€ 08,00
Leden die alleen trainenn

€ 11,00
Steunende leden

€ 05,00
Leden buiten of binnen spelend

€ 13,00
(Peildatum 1 juli)


De contributie voor Senioren is inclusief reiskostenvergoeding en wedstrijdshirts.

Voor Jeugdleden is de contributie inclusief reiskostenvergoeding, trainingspak en deelname aan alle Jeugdnevenactiviteiten van KVS’17. Uitgezonderd zjn het jeugdkamp en KNKV-activiteiten, dit zijn extra activiteiten buiten het korfbal om, hiervoor kan een (kleine) eigen bijdrage worden gevraagd.

Indien een lid of de ouders van een lid gevraagd worden om te rijden bij uitwedstrijden, krijgen zij dit vergoed. Tevens zorgt de vereniging voor wedstrijdshirts. De shirts worden centraal per team gewassen. Het shirt is en blijft eigendom van de vereniging. Ons wedstrijdtenue bestaat uit een petrolblauw shirts, zwarte broek/rok en zwarte sokken.

Bij de vereniging zijn rokjes, broeken en sokken te koop tegen gereduceerde prijzen.

Niet-spelende leden zijn leden die niet in de wedstrijdcompetitie meedoen. Als je kiest om niet-spelend lid te worden, kun je wel meetrainen en gebruik maken van de andere faciliteiten bij KVS’17.

Daarnaast kun je ook begunstiger worden als je KVS’17 wilt ondersteunen. Je doet dan niet mee aan de sportactiviteiten, maar kunt wel deelnemen aan alle overige nevenactiviteiten. Je bent dan steunend lid. Natuurlijk ontvang je ook ons clubblad.

Ook kun je ervoor kiezen alleen in de zaalcompetitie te spelen (november t/m maart) of alleen in de veldcompetitie (september, oktober en april, mei).

Er bestaat ook een midweekcompetitie voor senioren gemengd. Dan speel je je  wedstrijden op dinsdagavond, maar alleen tijdens de veldcompetitie. In de zaalcompetitie ben je dan trainend lid. Aangezien je wel een spelerskaart hebt, kun je invallen in een van de overige seniorenteams. Wanneer je in de zaalcompetitie vast in een team wilt spelen, ben je contributie verschuldigd voor het hele seizoen als seniorenlid. Voor de dames is er ook een midweekcompetitie en er is er recreantencompetitie.

Daarnaast hebben we een korfbalfit groep, die in een leuke groep diverse oefeningen en spelvormen met een korf, op donderdagavond actief bezig zijn.

Betalingen

KVS’17 vraagt je om een machtiging te geven voor de automatische afschrijving van je contributie van je bankrekening.

Een machtigingsformulier krijg je bij aanvang van je lidmaatschap thuis gestuurd, samen met een bevestiging dat je lid geworden bent van KVS’17.

Betalingen aan KVS’17 doe je altijd per bank op het volgende rekeningnummer:

Rabobank Hart van de Meierij:  NL56 RABO 0147119820
t.n.v. KVS'17 te Schijndel

Wanneer jij of je ouder(s) moeten rijden naar uitwedstrijden, dan staat daar een kleine vergoeding voor. De leiders/aanvoerders van de teams noteren de chauffeurs op een formulier. De penningmeester maakt aan het einde van ieder seizoen de vergoeding over naar degene die daar recht op heeft.

Voor meer informatie over contributie, betalingen of vergoedingen of het aanvragen van een inschrijfformulier kun je terecht bij de penningmeester van de vereniging.

Penningmeester:  Vincent Dollevoet
Rooiseheide 14
D'n Inbreng
073-5494956
info@kvs17.nl
Terug naar de inhoud