• Lid worden

  Je kunt op elk moment lid worden van KVS'17. In de meeste gevallen zul je eerst een aantal weken meetrainen om te kijken of het je bevalt. Je bent dan ‘kandidaat-lid’ en hoeft nog geen contributie te betalen. Hierna bepaal je of je definitief lid wordt van KVS'17. Daarna betaal je contributie voor je lidmaatschap.
  Dus als je lid wilt worden kun je dan aanmelden bij de ledenadministarie, je levert dan een aanmeldingsformulier in.

 • Contributie

  De contributie die je voor je lidmaatschap betaalt, is afhankelijk van je leeftijd. We gaan daarbij altijd uit van je leeftijd per 1 januari van het lopende verenigingsjaar.

  Je kunt KVS’17 machtigen om de contributue af te schrijven door hierbij een machtigingsformulier in te vullen.
  In onderstaande tabel zie je wat je aan contributie aan KVS’17, per maand, verschuldigd bent.

 • LidsoortContributie
  Senioren (19 jaar en ouder)€ 198.00 [€ 16.50 p.m.]
  Junioren (16 t/m 18 jaar)€ 186.00 [€ 15.50 p.m.]
  Aspiranten (12 t/m 15 jaar)€ 168.00 [€ 14.00 p.m.]
  Pupillen (7 t/m 11 jaar)€ 150.00 [€ 12.50 p.m.]
  Kangoeroes - spelend (3 t/m 6 jaar)€ 150.00 [€ 12.50 p.m.]
  Kangoeroes - niet-spelend (3 t/m 6 jaar)€ 108.00 [€ 9.00 p.m.]
  Leden die alleen trainen - KorfbalFit€ 144.00 [€ 12.00 p.m.]
  G-Korfbal€ 144.00 [€ 12.00 p.m.]
  Steunende leden€ 72.00 [€ 6.00 p.m.]
  Leden buiten of binnen spelend€ 168.00 [€ 14.00 p.m.]
  Spelend Midweek€ 198.00 [€ 16.50 p.m.]
 • Lid zijn van KVS’17

  De contributie voor Senioren is inclusief reiskostenvergoeding en wedstrijdshirts.

  Voor de Midweek; voor 25 oktober aangeven of je binnen traint en/of wedstrijden speelt, dan kan de contributie tijdelijk omgezet worden naar steunend lid als men NIET traint of wedstrijden speelt in het zaal seizoen.

  Voor jeugdleden is de contributie inclusief reiskostenvergoeding, trainingspak en deelname aan alle jeugdnevenactiviteiten van KVS’17. Uitgezonderd zijn het jeugdkamp en KNKV-activiteiten, dit zijn extra activiteiten buiten het korfbal om, hiervoor kan een eigen bijdrage worden gevraagd.

  Indien een lid of de ouders van een lid gevraagd worden om te rijden bij uitwedstrijden, krijgen zij een vergoeding. Dit wordt 1x per jaar aan het einde van het seizoen uitbetaald op het bij ons bekende rekening nummer. Tevens zorgt de vereniging voor wedstrijdshirts. De shirts worden centraal gewassen, dit op basis van roulatie systeem door de spelers van het team. Het shirt is en blijft eigendom van de vereniging. Ons wedstrijdtenue bestaat uit een petrolblauw shirt, zwarte broek/rok en zwarte sokken.
  Bij de kledingscommissie zijn rokjes, broeken en sokken te koop tegen gereduceerde prijzen.

  Niet-spelende leden zijn leden die niet in de wedstrijdcompetitie meedoen. Als je kiest om niet-spelend lid te worden, kun je wel meetrainen en gebruik maken van de andere faciliteiten bij KVS’17.
  Daarnaast kun je ook begunstiger worden als je KVS’17 wilt ondersteunen. Je doet dan niet mee aan de sportactiviteiten, maar kunt wel deelnemen aan alle overige nevenactiviteiten. Je bent dan steunend lid.

 • Opzeggen Lidmaatschap

  Een lidmaatschap duurt altijd tot het einde van het lopende seizoen en kan niet tussentijds worden opgezegd. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende kalender jaar.
  Vergeet niet, dat je deel uit maakt van een team en je teamleden verwachten van je, dat je hen niet midden in een seizoen in de steek laat. Bovendien betaalt KVS'17 voor jou ook contributie aan de korfbalbond en heeft verzekeringen voor je afgesloten, die contributie moet voor een heel jaar worden betaald.

  Indien je toch wilt opzeggen, doe dat dan voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar. Een lidmaatschap duurt altijd tot en met 30 juni van het lopende verenigingsjaar. Als we niets van je horen, gaan we ervan uit, dat je komend seizoen ook nog bij KVS'17 speelt.
  Opzeggen en/of wijzigingen van het lidmaatschap moet je altijd schriftelijk/per email doen bij de ledenadministratie.

 • Algemeen

  Geef wijzigingen in je adres, telefoonnummer of andere gegevens altijd schriftelijk door aan de ledenadministratie.
  Voor meer informatie over lidmaatschap, contributie kunt terecht bij de ledenadministratie

 • Vrijwilligers

  Maatregelen ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag
  Aanname beleid van vrijwilligers:
  Korfbalvereniging KVS’17 is een vereniging met veel vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet kunnen genieten van wedstrijden, trainingen en activiteiten. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.
  Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

  Besluit:
  Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen.
  Daarom neemt KVS’17 de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

  • Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met een lid van het bestuur of betreffende commissie verantwoordelijke;
  • De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en zich hieraan te houden;
  • Voor iedere vrijwilliger die met minderjarige sporters werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd;
  • Daarnaast hebben we binnen de vereniging ook een gecertificeerd vertrouwenspersoon aangesteld, contact gegevens van deze persoon zijn te vinden op onze website om zo intimiteit te kunnen waarborgen.
 • Privacy Policy

  In de privacy policy verklaring kunt u teruglezen hoe KVS’17 met uw persoonsgegevens omgaat. Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.  Bestuur

 • Aanmeldformulier

  Voornaam *
  Tussenvoegsel
  Achternaam *
  Initialen *
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Bondssporten *
  Straatnaam *
  Huisnummer *
  Nummertoevoeging
  Postcode *
  Plaats *
  Telefoonnummer
  Mobielnummer *
  Email *
  EmailHerhalen *
  Iban
  Opmerkingen
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!