Lidmaatschap - KVS'17

Ga naar de inhoud

Lidmaatschap

Je kunt op elk moment lid worden van KVS'17. In de meeste gevallen zul je eerst een aantal weken meetrainen om te kijken of het je bevalt. Je bent dan ‘kandidaat-lid’ en hoeft nog geen contributie te betalen. Hierna bepaal je of je definitief lid wordt van KVS'17. Daarna betaal je contributie voor je lidmaatschap.

Een lidmaatschap duurt altijd tot het eind van het lopende seizoen en kan niet tussentijds worden opgezegd. Vergeet niet, dat je deel uit maakt van een team en je teamleden verwachten van je, dat je hen niet midden in een seizoen in de steek laat. Bovendien betaalt KVS'17 voor jou ook contributie aan de korfbalbond en die contributie moet voor een heel jaar worden betaald.

Indien je toch wilt opzeggen, doe dat dan voor 15 mei van het lopende verenigingsjaar. Een lidmaatschap duurt altijd tot en met 30 juni van het lopende verenigingsjaar. Als we niets van je horen, gaan we ervan uit, dat je komend seizoen ook nog bij KVS'17 speelt.
Geef wijzigingen in je adres, telefoonnummer of andere gegevens altijd schriftelijk door aan de ledenadministratie. Als je vragen hebt over je lidmaatschap kun je ook altijd bij de ledenadministratie terecht.

Ledenadministratie: Leon Franssen

Na je inschrijving ontvang je een brief van de penningmeester over de contributie. Tevens ontvang je op verzoek het huishoudelijke reglement en de statuten van de vereniging. Hierin staat onder andere omschreven welke commissies er binnen onze vereniging zijn en welke taken zij hebben. Ook staan daarin een aantal regels die binnen onze vereniging gelden.
Inschrijfformulier
Rooiseheide 14
D'n Inbreng
073-5494956
info@kvs17.nl
Terug naar de inhoud