• Vertrouwens contactpersoon

  Lid
  Pennings, Mandy
 • Als korfbalvereniging willen wij dat al onze leden zich veilig en vertrouwt kunnen voelen. Om hier zorg voor te dragen heeft het bestuur van KVS’17 een
  vertrouwenscontactpersoon aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor korfbalvereniging KVS’17 is Mandy Pennings.

  Zij is bereikbaar via vcp@kvs17.nl

  Wanneer of waarom ga je naar de vertrouwenscontactpersoon?

  Iedereen die verbonden is aan korfbalvereniging KVS 17, dus leden, ouders, trainers, coaches ed.. kan contact opnemen met de VCP wanneer hij/zij last. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt onder andere verstaan:

  • Verbale agressie/intimidatie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren);
  • Fysieke agressie/intimidatie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen);
  • Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten);
  • Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen/grappen maken, aanranding en verkrachting);
  • Discriminatie (bijvoorbeeld op grond van levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur).