• Vrijwilligers

  Maatregelen ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag
  Aanname beleid van vrijwilligers:
  Korfbalvereniging KVS’17 is een vereniging met veel vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet kunnen genieten van wedstrijden, trainingen en activiteiten. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.
  Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

  Besluit:
  Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen.
  Daarom neemt KVS’17 de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

  • Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met een lid van het bestuur of betreffende commissie verantwoordelijke;
  • De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en zich hieraan te houden;
  • Voor iedere vrijwilliger die met minderjarige sporters werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd;
  • Daarnaast hebben we binnen de vereniging ook een gecertificeerd vertrouwenspersoon aangesteld, contact gegevens van deze persoon zijn te vinden op onze website om zo intimiteit te kunnen waarborgen.