• Wijzigen en opzeggen

  Wijzigen lidmaatschap

  Geef wijzigingen in je adres, telefoonnummer of andere gegevens altijd schriftelijk door aan de ledenadministratie.
  Voor meer informatie over lidmaatschap, contributie kunt terecht bij de ledenadministratie.

  Opzeggen lidmaatschap

  Een lidmaatschap duurt altijd tot het einde van het lopende seizoen en kan niet tussentijds worden opgezegd. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende kalender jaar.

  Vergeet niet, dat je deel uit maakt van een team en je teamleden verwachten van je, dat je hen niet midden in een seizoen in de steek laat. Bovendien betaalt KVS'17 voor jou ook contributie aan de korfbalbond en heeft verzekeringen voor je afgesloten, die contributie moet voor een heel jaar worden betaald.

  Indien je toch wilt opzeggen, doe dat dan voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar. Een lidmaatschap duurt altijd tot en met 30 juni van het lopende verenigingsjaar. Als we niets van je horen, gaan we ervan uit, dat je komend seizoen ook nog bij KVS'17 speelt.
  Opzeggen en/of wijzigingen van het lidmaatschap moet je altijd schriftelijk/per email doen bij de ledenadministratie.